Имануел Кант
Към вечния мир

Автор
Имануел Кант
Заглавие
Към вечния мир
Подзаглавие
Философски проект
Други автори
Цеко Торбов (предговор)
Националност
немска
Език
български
Поредност на изданието
второ фототипно
Категория
Философия
Преводач
проф. д-р Цеко Торбов
Език, от който е преведено
немски (не е указано)
Година на превод
1977, 1993
Редактор
Валентина Топузова, В. Хинева
Художник
Е. Босяцки
Художествен редактор
Е. Станкулов
Технически редактор
Д. Бонева
Издател
Издателство на БАН
Град на издателя
София
Година на издаване
1993
Адрес на издателя
ул. „Акад. Г. Бончев“
Печат
Печатница на Издателство на БАН
Други полета
1-во издание — 1920 г. на Всеобща библ. Просвета.
стр.16, 18, 80 — празни.
Носител
хартия
Печатни коли
5
Издателски коли
4,67
Формат
60×84/16
Поръчка
191
Издателски №
13523
Брой страници
80
Подвързия
мека със сгъвка
Цена
24,00
ISBN
954-430-209-3
УДК
930.1, 172.4, 101(091)(430)
Анотация
Учението за вечния мир у Кант с неотменна част от цялата негова теоретическа и практическа философия и по-специално — от неговата философия на историята. В „Към вечния мир“ големият философ за първи път в историята на човешката мисъл разглежда идеята за вечния мир като философска проблема. Във връзка с тази идея са мислите му за правото на гражданите на държавата, за международното право и за правото на гражданите на света, които мисли съставляват съдържанието на неговата философска политика.
Идеята за един вечен мир е занимавала Кант много по-рано от написването на книгата „Към вечния мир“. За това свидетелстват почти всички по-малки негови произведения, излезли след прочутите три „Критики на разума“. Тези произведения Кант е написал, както и „Към вечния мир“, в по-късните години на живота си. Във всички тези произведения може да се проследи развитието на философско-историческата мисъл на Кант при разглеждането на човека като историческо и политическо същество. В действителност Кант е бил не само дълбок и абстрактен философ, както ни го разкриват „Критиките на разума“, но и първостепенен политически мислител и познавач на хората. С тези си мисли и познания той не е отстъпвал на съвременниците си по въпросите за войната и организирането на вечния мир в света; нещо повече — той ги е превъзхождал, защото те са били свързани у него с висок човешки идеализъм.
За Кант вечният мир, който е трябвало да следва така наречените мирни договори, не е празна идея, а дълг и следователно нравствена задача за политиците и държавниците, която може да се разреши само върху основата на едно всеобщо законодателство, уреждащо отношенията на гражданите в държавата, отношенията на държавите помежду им и отношенията на гражданите в една световна държава като съюз на държавите.
Съдържание
Предговор към българския превод…7
Към вечния мир…17
Към вечния мир. Предговор… 19
Секция първа. Прелиминарните членове към вечния мир между държавите… 21
1. Никой мирен договор не бива да важи за такъв, ако в тайна уговорка съдържа възможност за бъдеща война… 21
2. Никоя самостоятелна държава не бива да бъде придобита от друга държава чрез наследяване, размяна, покупка или дарение…22
3. Постоянните армии трябва напълно да изчезнат… 22
4. Не бива да се правят държавни дългове във връзка с външни държавни спорове…23
5. Никоя държава не бива да се вмесва насилствено в устройството и управлението на друга държава… 24
6. Никоя държава не бива да си позволява във война с друга такива враждебни действия, които трябва да направят невъзможно взаимното доверие в бъдещия мир…25
Секция втора. Дефинитивните членове към вечния мир…28
I. Гражданското устройство във всяка държава трябва да бъде републиканско…30
II. Международното право трябва да бъде основано върху федерализма на свободни държави…35
III. Правото на гражданите на света трябва да бъде ограничено
до условията та всеобщо гостоприемство…40
Добавки… 44
Първа добавка. За гаранцията на вечния мир… 44
Втора добавка. Таен член към вечния мир… 54
Приложение…56
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Immanuel Kant
Zum ewigen Frieden
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Източници
Издание: http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1092237284&fmt=11&lani=bg
Връзки в Мрежата
Библиографии Книжарници
Чужди рафтове

Корици 4