Цанко Церковски
Избрани произведения

Автор
Цанко Церковски
Заглавие
Избрани произведения
Други автори
Димитър Гундов (предговор)
Тип
сборник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Сборници с разнообразно съдържание
Жанр
Класическа проза (XX век), Поезия, Стихотворение за деца
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Съставител
Дамян Дамев
Художник
Петър Тончев
Художествен редактор
Милена Йоич -Трайкова
Технически редактор
Васил Стойков
Коректор
Ани Кожухарова
Издател
Издателство на Българския земеделски народен съюз
Град на издателя
София
Година на издаване
1975
Адрес на издателя
1000. София, улица „Янко Забунов“ № 1
Печат
Печатница на Издателството на БЗНС
Други полета
Подбор и уредба: Дамян Дамев
Корица и титул: Петър Тончев
Носител
хартия
Литературна група
34—1975
Дадена за набор/печат
14.X.1975
Подписана за печат
25.XI.1975
Излязла от печат
23.XII.1975
Печатни коли
22,50
Издателски коли
19,12
Формат
1/16 от 60/84
Поръчка
684
Брой страници
360
Тираж
20 200
Подвързия
мека
Цена
1,82 лв.
УДК
886.7-1, 886.7-32, 886.7-93-1
Съдържание
Поет на селската неволя и борба — Димитър Гундов — стр. 5
• СТИХОТВОРЕНИЯ
        Слънцето закри се — стр. 11
        Живей — стр. 12
        Два брата — стр. 14
        Молепсаний — стр. 16
        Тиран ме хвърли — стр. 18
        Тиха вечер — стр. 20
        Отломки — стр. 22
        Сазът ми — стр. 27
        Бекярски песни — стр. 28
        Да би знала, мамо — стр. 39
        Що ми не дохождаш — стр. 40
        Спри се, ветре — стр. 41
        Черни очи — стр. 43
        Мари, момиченце — стр. 44
        Мрак се мръкна — стр. 45
        Яна и Луд Гидия — стр. 46
        Думи, думи — стр. 48
        Извади ми, мамо — стр. 49
        Я ми подай, мамо — стр. 50
        Севдано — стр. 51
        Дайте вино — стр. 52
        Събуди ме, мамо — стр. 54
        Думай, душо — стр. 55
        В сън унесен — стр. 56
        Там на срещната могила — стр. 57
        Градинар — стр. 58
        Камънар — стр. 61
        Коняр — стр. 63
        Керванджии — стр. 64
        Косач — стр. 66
        Дърводелец — стр. 67
        Пред стадото — стр. 69
        Пред лозето — стр. 70
        На оран — стр. 72
        Градушка — стр. 73
        На нивата — стр. 75
        В пролет — стр. 76
        Изпих чаша — стр. 77
        Полски равнини — стр. 79
        На разсъмване — стр. 80
        Земледелски марш — стр. 81
        Пътници — стр. 82
        Дайте си ръцете — стр. 83
        Земеделецо! — стр. 84
        Спиш ли? — стр. 85
        Напред! — стр. 86
        Ори, ори! — стр. 87
        Той буди се — стр. 88
        Пред оран — стр. 89
        Попей ми — стр. 90
        Буйни ветре, я повей — стр. 92
        Тъжба — стр. 93
        Ковач — стр. 97
        Нижат се години — стр. 98
        Старо харо — стр. 99
        Ерген Нено младожено — стр. 101
        Лудо — стр. 102
        Подмладена баба — стр. 104
        Гиздосия — стр. 105
        Песен на качамака — стр. 107
        На Гергьовден — стр. 108
• РАЗКАЗИ
        Воловарчета — стр. 111
        Бирникът дошел — стр. 123
        Гергьовден — стр. 129
        Срамушка — стр. 138
        Около белянката — стр. 142
        Пъдар — стр. 148
        Продадени съвести — стр. 157
        На речния брод — стр. 160
        Гърбушка — стр. 164
        Зад крайчеца на завесата — стр. 169
        Орисани — стр. 179
        По витата пътека — стр. 199
• ИЗ МОЯ ЖИВОТ 205—239
• СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ
        Теменужка — стр. 243
        Кончето ми — стр. 244
        Чучулига — стр. 245
        Козички — стр. 246
        Бяла роза — стр. 247
        Зайо — стр. 248
        Ластовичка — стр. 249
        Писана — стр. 250
        Воденичната ми — стр. 251
        Слива — стр. 252
        Агънце — стр. 263
        Патенца — стр. 254
        Облаче — стр. 255
        Щърк — стр. 256
        Празник — стр. 257
        Рибар — стр. 258
        Славей — стр. 259
        Гергьовден — стр. 260
        Моите воловци — стр. 261
        Утро — стр. 262
        Гарванова молба — стр. 263
        Нива — стр. 264
        Поточе — стр. 265
        Стадото ми — стр. 266
        Урок — стр. 267
        След дъжда — стр. 268
        Похвала — стр. 269
        Гълъби — стр. 270
        Пуйо — стр. 271
        Мотичката ми — стр. 272
        Слънце грее — стр. 273
        Мишчици — стр. 274
        По жетва — стр. 275
        Петленце — стр. 276
        Чичо, чичо! — стр. 277
        Дядовите свинчета — стр. 278
        Ловец — стр. 279
        Прела баба — стр. 280
        Зайо на война — стр. 282
        Тракалцето ми — стр. 284
        Есен — стр. 285
        Дай си, дете, ръчицата! — стр. 286
        Зима — стр. 287
        Към зимата — стр. 288
        Закъснялата птичка — стр. 289
        Боян — стр. 292
        Жерави — стр. 298
        През май — стр. 299
        Дете и птиче — стр. 300
        На Нова година — стр. 301
        Сурва година — стр. 302
        Дядо Мраз — стр. 303
        Сурвакница — стр. 304
        Свирка — стр. 305
        Май — стр. 306
        Към децата — стр. 307
        Птиче — стр. 308
        Прощаване — стр. 309
        Извор — стр. 310
        Заю кум — стр. 311
        Мецанино руно — стр. 316
        Градинка — стр. 317
        От изток — стр. 318
        Дъждец — стр. 319
        Трудът е богатство — стр. 320
        На орача — стр. 321
        Духай, ветре! — стр. 322
        Към полето — стр. 323
        Родина — стр. 325
        След зимата — стр. 326
        Малки моми — стр. 327
        Овчар — стр. 328
        Кокиче — стр. 329
        Скотовъдец — стр. 330
        Зимна нощ — стр. 331
        Воденичар — стр. 332
        Хубаво си — стр. 333
Цанко Бакалов — Церковски (1869–1926). Биобиблиографска справка — стр. 334
Бележки
Страници 2, 4 и 10 са празни.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 3