Найден Геров
Речник на българския език • част 4

Автор
Найден Геров
Заглавие
Речник на българския език
Заглавие на том
част 4
Подзаглавие
Фототипно издание
Второ подзаглавие
П
Тип
Разни
Език
български
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Речник
Редактор
Славка Иванова
Консултант
Петър Пашов
Художник
Евгени Клинчаров
Технически редактор
Здравко Божанов
Издател
Издателство „Български писател“
Град на издателя
София
Година на издаване
1977
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Други полета
За оригиналното издание: РѢЧНИКЪ НА БЛЪГАРСКЪІЙ ЯЗЪІКЪ съ тлъкувание рѣчи-тъі на блъгарскъі и на русскъі. / Събралъ и изтлъкувалъ НАЙДЕНЪ ГЕРОВЪ. / ЧЯСТЬ ЧЕТВРЪТА / П / ИЗДАДЕНА ПОДЪ РЕДАКЦИІѪ-ТѪ на Теодоръ Панчевъ. / ПЛОВДИВЪ. / Дружественна печіатница „Съгласие.“ / 1901.
Носител
хартия
Литературна група
V/29
Дадена за набор/печат
24.1.1977
Излязла от печат
20.X1I.1977
Печатни коли
26,75
Издателски коли
37,45
Формат
16/70/108
Код / Тематичен номер
15 95352 72631/5018-15-77
Номер
808-Б
Поръчка
90
Издателски №
4230
Брой страници
428
Тираж
15 113
Подвързия
твърда
Цена
4,68 лв.
УДК
808Б
Бележки
Общият брой страници на книга 4 е 420 от фототипното издание плюс 8 неномерирани страници в началото на книгата (I-VIII) == 428

Страница 418 е празна.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 3