Книги
Оформление на корица: Димитриос Аксиотис-Мичо 7