Книги
Оформление на корица: Димитър Стоянов-Димо 262