Книги
Оформление на корица: Димитър Стоянов-Димо` 262