Книги
Печатница: Печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив 44