Книги
Поръчка: 31/1971 г. на изд. „Български писател“ 1