Книги
Подзаглавие: Три разказа, от които първите два са си сменили местата 1