Книги
Причина защо е непълен: липсва задна корица и страници 12