Книги
Причина защо е непълен: липсват стр.1 и задна корица 1