Книги
Издателска поредица: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина 1