Книги
Издателска поредица: Библиотека „Наши духовни първенци“ 1