Книги
Издателска поредица: Библиотека „Приключения и фантастика“ 5