Книги
Издателска поредица: Библиотека „Слънчеви извори“ 2