Книги
Издателска поредица: Избрани съвременни любовни романи 54