Книги
Издателска поредица: Книги за видни българи 4