Книги
Издателска поредица: Колекция „Елизабет Адлър“ 12