Книги
Издателска поредица: Съвременна световна фантастика 1