Книги
Издателска поредица: Съвременни европейски романи 2