Книги
Издателска поредица: Съвременни любовни романи (Ирис) 1