Книги
Издателска поредица: Ярослав Хашек. Избрани творби в три тома 1