Книги
Подзаглавие: Учебник за техникума по морски и океански риболов 1