Книги
Подзаглавие: Из записките на о. з. поручик Амиран Амилахвари 1