Книги
Подзаглавие: Най-важни моменти от живота на Анемари Крюгер и пътя й в бахайската вяра 1