Книги
Подзаглавие: Повест за Стефка Цонева — Буря 1