Книги
Подзаглавие: Седем разказа за българското изобразително изкуство и архитектура 1