Книги
Подзаглавие: Четвъртият случай на комисар Карл Мьорк 1