Книги
Подзаглавие: 10 пъти умри. Десет образци на авантюрната литература 1