Книги
Заглавие: Персийски думи в българския език 1