Книги
Заглавие: Стрихнин в супата… и много други истории 1