Фьодор Достоевски
Бели нощи

Автор
Фьодор Достоевски
Заглавие
Бели нощи
Подзаглавие
Сантиментален роман (Из спомените на един мечтател)
Издателска поредица
Библиотека „Панорама“ №47
Подпоредица
Серия „Проза“ №39
Други автори
Иван Пауновски (предговор)
Тип
повест
Националност
руска
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Класически романи и повести
Жанр
Класическа проза
Теми
Реализъм, Руска класика
Преводач
Дамян Тодоров
Език, от който е преведено
руски
Редактор
Лиляна Ацева
Художник
Симеон Венов
Художествен редактор
Ясен Васев
Технически редактор
Олга Стоянова
Коректор
Лидия Стоянова
Оформление
Владислав Паскалев
Издател
ДИ „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1976
Адрес на издателя
ул. „Гаврил Генов“ 4
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул. „Ракитин“ 2
Други полета
47-I-39
Носител
хартия
Литературна група
IV
Дадена за набор/печат
3.XII.1975
Подписана за печат
март 1976
Излязла от печат
юни 1976
Печатни коли
8 1/2
Издателски коли
4,96
Формат
70×90/32
Номер
С-3
Брой страници
136
Тираж
40 125
Подвързия
мека
Цена
0,50 лв.
УДК
С-31
Анотация
Достоевски беше художник-лирик. Всичките му повести и романи са огнена река от собствените му преживявания. Това е непрекъснато признание на съкровеното в своята душа. Това е страстен стремеж да изповядаш своята вътрешна правда… Достоевски е велик и най-дълбок лирик.
— Натолий Луначарски
Съдържание
Мечтателите на Достоевски — Иван Пауновски / 7
Първа нощ / 13
Втора нощ / 28
Историята на Настенка / 47
Трета нощ / 61
Четвърта нощ / 70
Утро / 83

Приложения
Живот в дати / 89
Бележки върху книгата / 92
Из „Дневника на Ана Достоевска“ / 99
Бележки
В съдържанието не фигурира: Из „Дневника на Ана Достоевска“ / 99 стр. Добавено в записа.
Празни са стр. 4, 88 и 135.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Ф. М. Достоевский
Белые ночи

Полное собрание сочинений в тридцати томах.
Том второй
Издательство „Наука“,
Ленинградское отделение, Ленинград, 1972
Въведено от
debora
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиотеки Книжарници

Корици 2