Иван Вазов
Съчинения • том 4

Автор
Иван Вазов
Заглавие
Съчинения
Заглавие на том
том 4
Подзаглавие
Пътеписи и драми
Издателска поредица
Съчинения в четири тома №4
Тип
сборник, пътепис, пиеса
Език
български
Категория
Българска литература
Жанр
Пътепис, Драма
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Редактор
Милка Спасова
Художник
Владислав Паскалев
Художествен редактор
Магда Абазова
Технически редактор
Любен Петров
Коректор
Елена Баланска
Издател
Български писател
Град на издателя
София
Година на издаване
1967
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Литературна група
IV/26
Дадена за набор/печат
25.III.1967
Излязла от печат
15.VI.1967
Печатни коли
35,50
Издателски коли
29,47
Формат
59/84/16
Номер
Б-3
Поръчка
60/1967
Брой страници
568
Тираж
17 100
Подвързия
твърда с обложка
Цена
1,87 лв.
УДК
886.7
Анотация
За да изобразя пo-вярно епохата на старото българско царство, която беше ме пленила, и за да се документирам, аз проучих цялата достъпна мен в София историческа литература.
Ползувах се главно от библиотеката на Палаузова, гдето намерих в руски превод хрониките на Григорас, на Акрополита и др. Ползувах се също и от Иречека, и от руски автори, не помня точно кои. Четох и изследюванията на д-р Берон а за търновските старини, също и житието на Бвтимия в български превод (даде ми го Москов). Справих се и с картините в Министерския сборник. Исках въобще да бъда documents, доколкото ми беше възможно.
Мисля във всеки случай, че българската история я познавам не по-лошо от всеки историограф. Това беше един период на голямо увлечение от българската история. Той трая у мене няколко години. В това време аз живеех само с българската древност, в която открих една рудница. В това време аз написах Пролога за откриването на театъра, в един помеждутък на подобрение, а после написах „Към пропаст“.


Виж, в езика аз съм педант. Винаги се съветвам с Герова, особено когато се съмнявам за народното ударение на някоя дума. Но като прелиствах речника му, намерих много думи, които аз зная и които у него липсват. Например думата „поруха“ (буря, катастрофа, голям катаклизъм) няма я у него. Изгарянето на Сопот е една голяма „поруха“. Ах, какви са въобще хубави българските думи.
Жал, че по небрежност не ги отбелязвах едно време. Никога не съм си правил речник. Все на памет съм употребявал.
И в руско-българския речник (издание на Глобус) липсват много български думи, напр. румен.
В своите последни стихотворения употребявам често черковнославянски, т. е. старобългарски думи.
Защо не. Едно време и аз бях по-строг пурист. Сега виждам, че не съм бил прав.
Нам ни трябват думи, които да изразяват полутоновете. С тая цел аз въведох много народни думи в употреба. Например думата лъх е моя. Също и заник, и изгрев, и здрач, и чука, и усте (вм. клисура). В новите ми стихотворения ще намериш много народни думи.
Служех си едно време много усърдно и с Министерския сборник. Сега за жалост нямам толкова време. Но какво неизчерпаемо богатство се крие в тоя сборник!
Каква рудница е той за младия писател!
Наместо да коват, защо не изучат неговото словно съкровище?
Информация за автора
Иван Минчов Вазов (9 юли 1850 — 22 септември 1921) е български поет, писател и драматург, наричан често „патриарх на българската литература“. Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи — Възраждането и следосвобожденска България. През 1917 г. е номиниран от граждански комитет, начело с проф. Иван Шишманов за Нобелова награда за литература.
Съдържание
ПЪТЕПИСИ

Великата рилска пустиня — стр. 7
В недрата на Родопите — стр. 111
Водопадът — стр. 225
Из Владайското усте — стр. 230
Планината се събужда — стр. 233
Погановският манастир — стр. 237
На върха Свети Никола — стр. 241
Един кът от Стара планина — стр. 245
От Марица до Тунджа — стр. 264
Розовата долина и Тунджа — стр. 278
До Радомир — стр. 284
Велико Търново — стр. 291
Асенова махала — стр. 294
Разходка по Искъра — стр. 299

ДРАМИ

Хъшове — стр. 317
Към пропаст — стр. 423
Службогонци — стр. 511
Бележки
Между страници 4 и 5 има вложка с портрет на автора.
Страници 6, 8 и 566 са празни.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. COBISS: УДК
2. Уикипедия: информация за автора
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии

Корици 8