З. Стояновъ
Василъ Левски (Дияконътъ)

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
З. Стояновъ
Заглавие
Василъ Левски (Дияконътъ)
Алтернативно заглавие
Васил Левски (Дяконът)
Подзаглавие
Чѫрти изъ животътъ му
Тип
биография
Език
български
Категория
Биографии и автобиографии
Жанр
Биография
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)


Издател
Т. Гатевъ
Град на издателя
Пловдивъ
Година на издаване
1883
Печатница
Централна печатница на Ед. Дионне

Носител
хартия

УДК
949.72.042.2(092), 92 Левски, Васил

Съдържание
Предговор — стр. III
Васил Левски (дяконът) — стр. 8
Имената на Г. Г. спомоществователите — стр. 125
Бележки
Физическо описание: 136 с., 1 л. : портр. ; 25 см

Описание: Стоянов, Захари / Васил Левски (Дияконът) : Черти из животът му / З. Стоянов . — Пловдив : Т. Гатев, 1883. — 136 с., 1 л. : порт. ; 19 см.
.В кн. с инв. N 1987018467 липсват с. 83–84, 97–98 ; Инв. N 1977004013 подв. със Записки по българските възстания : Т. 1 / Захари Стоянов, 1884 с инв. N 2014003007.

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. COBISS: УДК, физическо описание
2. Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Варна: описание, дигитално копие
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии
...

Корици 1