С. Мыларовъ
Василий Евстатиевичь Априловъ, мощниятъ подвижникъ на новото образование въ България

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
С. Мыларовъ
Заглавие
Василий Евстатиевичь Априловъ, мощниятъ подвижникъ на новото образование въ България
Алтернативно заглавие
Василий Евстатиевич Априлов, мощният подвижник на новото образование в България
Подзаглавие
Описъ на живота му и на дѣятелноста му
Второ подзаглавие
По поводъ на приближающата се стогодишнина отъ рождението на В. Е. Априлова и по покана отъ г. г. душеприкашчицитѣ негови: Николая Христофоровича Палаузова и Василiа Николаевича Рашеева
Тип
биография
Език
български
Категория
Биографии и автобиографии
Жанр
Биография
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Издател
Книгопечатница Л. Нитче
Град на издателя
Одесса
Година на издаване
1888
Адрес на издателя
Полицейск. ул., д. №30
Други полета
За изданието: Дозволено цензурою. С-Петербургъ. 19-го Iюла 1888 года.
Носител
хартия
УДК
371(497.2)(091)(092), 92 Априлов, Васил Евстатиевич
Бележки
Физическо описание: 62 с. ; 25 см + прил. (1 л.).
Забележки: Светослав Миларов — псевд. на Светослав Николов Сапунов

Описание: Миларов, Светослав / Василий Евстатиевич Априлов, мощният подвижник на новото образование в България : Опис на живота му и деятелноста му : По повод на приближающата се стогодишнина от рождението на В. Е. Априлова и по покана от г. г. душеприкащиците негови Николая Христофоровича Палаузова и Василия Николаевича Рашеева / Написал С. Мыларов . — Одеса : Книгопеч. Л. Нитче, 1888. — 62 с. ; 20 см.

Преди страница 1 има вложка с портрет на автора.
Страница 4 е празна.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. COBISS: УДК, физическо описание, забележки
2. Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Варна: описание, дигитално копие
3. Национален музей на образованието, Габрово: корица
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии Разни

Корици 1