Здравко Ненов, Питър ван Кампен
Сектите и как да ги разпознаваме

Автор
Здравко Ненов, Питър ван Кампен
Заглавие
Сектите и как да ги разпознаваме
Подзаглавие
Кой в какво вярва по света
Тип
справочник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Религия
Жанр
Религиозна тематика
Теми
Секти

Художник
Станислав Абаджиев
Оформление на корица
Станислав Абаджиев
Предпечатна подготовка
Верен

Издател
Верен
Град на издателя
София
Година на издаване
2014
Адрес на издателя
пл. „Славейков“ 1

Носител
цифров
Брой страници
126

ISBN
978-619-7015-17-1
УДК
289

Анотация
Тази книга си поставя основно целта да запознае българския читател с различни вярвания — традиционни и нетрадиционни, които напоследък масово навлизат в България.
Тя е замислена като кратък справочник, съдържащ информация, достъпна за широк кръг читатели, или, така да се каже, за средния българин. Не изисква някаква предварителна подготовка или подозрения по религиозните въпроси.
Първият раздел на книгата се занимава с традиционните световни религии. Във вторият раздел са разгледани някои нетрадиционни вярвания или пък групировки, които поради социалното си действие в България са си спечели имената „секти“.
Съдържание
Предговор / 5
Традиционни религии / 9
Въведение / 9
Християнството / 11
Юдеизъм / 21
Ислям / 25
Бахайска религия / 31
Хиндуизъм / 35
Будизъм / 41
Джаинизъм / 49
Конфуцианство / 51
Шинтоизъм / 55
Секти и култове / 57
Въведение / 57
Мормони / 63
Свидетели на Йехова / 71
Обединителната църква на Сан Мюнг Муун / 79
Децата на Бога (Семейството на любовта/Семейството) / 89
Международно Общество за Кришна съзнание / 97
Трансцедентална медитация / 101
Нова епоха (New Age) / 105
Социална почва на сектите, методи, травми, как да познаем, че имаме работа със секта и как да се предпазим / 113
Бележки
Това е първо електронно издание на книгата. Книгата е издадена в хартиен вариант през 1994 г. от изд. „Верен“ (ISBN: 954-8225-08-5)

Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени
...

Корици 2