Ричард Бенет
Търсене на Бога

Автор
Ричард Бенет
Заглавие
Търсене на Бога
Тип
религиозен текст
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Религия
Жанр
Религиозна тематика, Християнство
Преводач
Николай Дерменджиев
Език, от който е преведено
немски
Художник
Dieter Otten, Bergneustadt
Предпечатна подготовка
„Верен“ ЕООД
Издател
Верен
Град на издателя
София
Година на издаване
2014
Адрес на издателя
пл. „Славейков“ 1
Други полета
Типография: Ebner Ulm
Носител
цифров
Брой страници
89
ISBN
978-619-7015-53-9
УДК
231
Анотация
„Търсене на Бога“ е написана за хора, които все още търсят целта и смисълана своя живот, от един, който вече ги е намерил.
Ричард Бенет изследваистинността на християнството ицелта на християнското учение.
Кой е бил в действителност Исус Христос — Месия на еврейския народ, спасител на света, цар или бунтовник?
Сериозно и убедително, като познавач на Библията, авторът подбира нейните думи, за да представи Божия план за човечеството.
В подножието на кръста човекът, който търси Бога, се среща с Бог, който търси човека. Това е крайната точка на търсенето.
Съдържание
Предговор / 7
Глава 1. Има ли наистина Бог? / 9
Глава 2. Надежден ли евашият духовен пътеводител? / 15
Глава 3. Какъв е всъщност Бог? / 27
Глава 4. Какво разделя хората / 35
Глава 5. Къде се крие истинският проблем / 45
Глава 6. Защо хората се заблуждават? / 51
Глава 7. Наистина ли Бог ме обича? / 61
Глава 8. Как мога да стана член на Божието семейство? / 71
Глава 9. Какво ще стане по-нататък? / 83
Глава 10. Послеслов / 87
Бележки
Това е първо електронно издание на книгата. Книгата е издадена в хартиен вариант през 1993 г. от изд. „Верен“ (ISBN: 3893977154)
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Your Quest for God
© 1985 by Cross Currents International Ministries
© 1990, немско издание
CLV - Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 110135, 33661 Bielefeld
Въведено от
Еми
Завършено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Книжарници
Промени
Чужди рафтове

Корици 2