Платон
Закони

Автор
Платон
Заглавие
Закони
Издателска поредица
Библиотека „Делос“
Други автори
Богдан Богданов (предговор)
Тип
Философски текст
Език
български
Категория
Философия
Жанр
Антична философия
Теми
Древна Гърция
Преводач
Невена Панова, Георги Гочев
Език, от който е преведено
старогръцки
Година на превод
2006
Редактор
Георги Гочев, Николай Гочев
Главен редактор
Николай Гочев
Художник
Веселин Праматаров
Коректор
Тодорка Минева
Предпечатна подготовка
Веселин Праматаров
Издател
СОНМ
Град на издателя
София
Година на издаване
2006
Адрес на издателя
1231, жк. Надежда, бл. 614-А-3
Печат
„Анго бой“ — София
Други полета
Главен редактор на библиотека Делос: д-р Николай Гочев.
Превод на Невена Панова — кн. I-IV, VI-VII, послеслов, бележки и индекс.
Превод на Георги Гочев — кн. V, VIII-XII, встъпителна студия, бележки и индекс.

С подкрепата на Програма „Култура 2000“ на Европейския съюз
Носител
хартия
Брой страници
752
Подвързия
мека
Цена
36,80 лв.
ISBN
954-8478-86-2, 978-954-8478-86-1
УДК
101(091)(38), 875-83
Анотация
Диалогът „Закони“ е последното и същевременно най-обемно произведение на Платон. Заглавието на текста е както точно, така и неотразяващо в пълнота цялото богатство на теми и нива, които философът излага в него пред читателя. Този диалог действително е посветен основно на принципите на създаване на закони за една идеална държава (каквато според диалогичната рамка е бъдещата критска колония), съдържа множество примери за конкретни закони (сред които особено място заемат законите за почитането на боговете и религиозните престъпления), но отвъд тази конкретика той ни предлага и редица размисли за философията на законодателната дейност, за значението на убеждаването, чрез което трябва да действа законодателят, преди да прилага законите със сила, и не на последно място — за вниманието към добродетелта в цялост като основа на всяка законодателна и изобщо политическа дейност. С настоящия превод на „Закони“ завършва пълното представяне на Платоновите диалози на български език след четиритомното издание на „Народна култура“ от 1979–1990 г.
Съдържание
Платоновите закони, или за идеала, модела и реалността (Богдан Богданов) . . . 5
Прагматичната метафизика на ’Закони’ . . . 15
Първа книга . . . 75
Втора книга . . . 117
Трета книга . . . 155
Четвърта книга . . . 199
Пета книга . . . 233
Шеста книга . . . 267
Седма книга . . . 323
Осма книга . . . 385
Девета книга . . . 423
Десета книга . . . 473
Единадесета книга . . . 519
Дванадесета книга . . . 561
Бележки . . . 607
. . . Към първа книга . . . 609
. . . Към втора книга . . . 617
. . . Към трета книга . . . 625
. . . Към четвърта книга . . . 636
. . . Към пета книга . . . 645
. . . Към шеста книга . . . 655
. . . Към седма книга . . . 664
. . . Към осма книга . . . 672
. . . Към девета книга . . . 682
. . . Към десета книга . . . 692
. . . Към единадесета книга . . . 703
. . . Към дванадесета книга . . . 707
Предметен индекс . . . 715
Индекс на имената . . . 731
За прелюдиите на закона и за законите на диалога . . . 735
Библиография . . . 745
Бележки
Празна е стр. 751.
Въведено от
Еми
Завършено от
debora
Създадено на
Обновено на
Източници
- COBISS: УДК, печатница;
- Български книжици: анотация
Връзки в Мрежата
Библиотеки Книжарници
Промени

Корици 3