Колектив
Официален правописен речник на българския език

Автор
Колектив
Заглавие
Официален правописен речник на българския език
Подзаглавие
Глаголи
Други автори
Владко Мурдаров, Маргарита Димитрова, Татяна Александрова, Руска Станчева, Катя Чаралозова, Милен Томов, Николай Паскалев, Илиана Стоилова, Илиана Кунева
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Енциклопедии и речници
Редактор
Надежда Янакиева
Отговорен редактор
Владко Мурдаров
Художник
Виктор Вертер Паунов
Художествен редактор
Вихра Стоева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Коректор
Жана Ганчева, Мила Томанова-Димитрова
Компютърна обработка
„Просвета — София“ АД
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2016
Адрес на издателя
ул. „Земеделска“ 2
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ ООД — София
Носител
хартия
Печатни коли
62
Издателски коли
104,16
Формат
84×108/16
Код / Тематичен номер
29901137112
Брой страници
992
Подвързия
твърда
Цена
99,00
ISBN
978-954-01-3154-2
УДК
808.67-25(038.1)
Анотация
Втората част на „Официалния правописен речник на българския език“ е посветена изцяло на глагола, наречен от акад. Александър Теодоров-Балан „слонът на българската граматика“. Това обособяване се налага, за да може в словника на речника да бъде включен голям обем от активния речников състав на книжовния български език, използван през последните десетилетия. Същевременно отделянето на глаголната лексика в самостоятелен том дава възможност да се представят в пълнота правописните особености на българския глагол.
Словникът е подготвен специално за това издание, като обхваща значително повече глаголи и глаголни форми в сравнение с досегашните официални правописни речници, издания на Института за български език. Подборът на думите е направен въз основа на установени принципи и критерии за оценка на нормативността и е резултат от системно наблюдение на езика на печатните и електронните медии, художествената литература и популярни интернет сайтове, както и от проучване на различни по вид речници.
Повече от 20 000 речникови единици дават богата информация за различните форми на глаголите и за техните правописни особености, актуализирана, където това е необходимо, в съответствие със съвременното състояние на книжовния език.
„Официалният правописен речник на българския език. Глаголи“ е изработен от екип езиковеди, специалисти по книжовен език от Секцията за съвременен български език към Института за български език, който е упълномощен да проучва промените в писмената практика и да внася единство в правописа чрез системно кодифициране.
В качеството си на официален справочник речникът е основно помагало за онези, които си поставят за цел да овладеят правописа на българския език, или искат да подобрят своята грамотност; за специалисти, които се нуждаят от справки; за всички, които са ангажирани със създаването на писмени текстове, предназначени за общуване в публичната сфера, както и за преподаватели.
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Книжарници

Корици 2