Розмари Стателова, Чавдар Чендов
Попмузиката

Автор
Розмари Стателова, Чавдар Чендов
Заглавие
Попмузиката
Подзаглавие
Субективни разсъждения и опит за обективни преценки
Националност
Българска
Език
български
Категория
Изкуство
Жанр
Музика
Редактор
Любомир Кавалджиев
Редактор на издателството
Екатерина Дочева
Художник
Божидар Икономов
Художествен редактор
Григорий Зинченко
Технически редактор
Лорет Прижибиловска
Рецензент
Клер Леви
Коректор
Мина Петрова
Издател
ДИ „Музика“
Град на издателя
София
Година на издаване
1983
Адрес на издателя
ул. "Г. трайков" № 2А
Печат
ДП „Георги Димитров“, Ямбол
Други полета
Приложения - Мариана Белопитова;
Носител
хартия
Литературна група
III-8
Дадена за набор/печат
26. XI. 1982
Подписана за печат
21. II. 1983
Излязла от печат
28. II. 1983
Печатни коли
14
Издателски коли
18,14
УИК
18,85
Формат
70/100/16
Код / Тематичен номер
09 9538522211/7090-69-83
Номер
78,03
Поръчка
№ 332
Издателски №
843
Брой страници
192
Тираж
25103
Подвързия
Мека
Цена
2,26 лв.
С илюстрации
да
Анотация
Една тема, която винаги е вълнувала не само българската младеж, е намерила
най-сетне въплъщение в труда на двама от пионерите в изследването на тази проблематика у нас. От корените на популярната култура до най-новите явления в леките жанрове така може да бъде предадено с няколко думи съдържанието на тази книга. Но зад тях се крие богатството на автентичния негърски джаз, пътищата на неговото превръщане в световна музика с най-разнообразни оттенъци и школи, връзката между него и младежката контра култура на поколението от бурните години в края на миналото десетилетие, развитието, постиженията и неуспехите на рок - и попмузиката, в най-широкия смисъл на тези понятия, до наши дни.
Без заобикаляме на проблемите, без туширане и уникати“ внася своя ценен принос в обогатяването на българската литература с подобна тематика.
Съдържание
Предговор 7
Розмари Стателова: За попмузиката 9
Първа глава 13
Какво може да се разкаже в книга за попмузиката 13
Малка авторска справка за нас и за другите 13
Що е популярна музика? 17
И така: що е .поп“? 23
Пак за поптерминологията в съпровод на малък спор за .доброто“ и .лошото“ 29
Втора глава 34
Негърското в попмузиката 34 .
Когато те пипне блусът“ 34
Изкуство на чаровници 39
Песен за Берта 42
Защо крещят? 46
Проблемът за въздействието 50
Трета глава 55
Подир въртележката на попа 55
Първата епидемия: суингът 55
Напорите на рокендрола 60
Големият превал 67
Само .Бийтълс“! 73
Орел, рак и щука: стара приказка в нов вариант 76
Четвърта глава 82
Десет години по-късно 82
Третият попетап: успехи и разочарования 82
Усложняването на рока и контравълната .Назад към спонтанността. 87
Вместо финал 94
Бележки
КРАТКА БИБЛИОГРАФИЯ
1. Алексеее, 3, Г. ГОЛОВИНСКИЙ, Молодежь и музика в сегодняшнем мире. „Со ветская музика“, 1973, №8, с. 134.
2.Бернстайн. Л., Музика — веем. Сов. Композитор, М., 1978.
3.Конен, В., Пути американской музики, Сов. композитор, М., 1961.
4.Михайлов, Дж., Размишления об американской музике, „США“, 1978, № 12, с. 28,
5.Поп-музика. Сборник статей. Сов. композитор, Л., М., 1977.
'6.Социология контракультурн. М., 1980.
7. Стефанов, Ив., Социалната съдба на изкуството. Нар. младеж, С., 1973.
S. Феофанов, 0., Рок-музика вчера и сегодня. Детская литература, М., 1978.
9.Berendt, J. Е., Das Jazzbuch. Von Rag bis Rock. Fischer Taschenbuch Verlag, 1978.
10.Joos, Rockenzyklopedie
11.Kneif. T. Rockmusik und Wissenschat. Aspekte einer zeitgen5ssishen Trivialkunst. „Melos/NZZ, 1975, H. 1, S. 7
42.Kotek, 7., Die Rezeption der funktionalen^Musik als gesellschaftlicher Aneignungs- prozess. „International Review of the Aesthetics and Sociology of Musik“, 1978, 2t S 183—218
43.Palmer, 7\, All you need Is Love, Droemer-Knaur, 1977

Дискография
American Anthologie, NW 207, 235, 239 240, 248, 252, 261, 279 Mono
Въведено от
petya_pe
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: дао

Корици 2