Иван Петков
Да се научим на дърворезба

Автор
Иван Петков
Заглавие
Да се научим на дърворезба
Издателска поредица
Направи си сам. За начинаещи
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Технологии
Редактор
инж. Екатерина Петрова
Художник
Любомир Михайлов
Художествен редактор
Антон Радевски
Рецензент
ст.н.с.д.и Валентин Ангелов Ангелов, з.х.доц. Кънчо Денчев Цанев
Коректор
Лили Велинова
Издател
Държавно издателство Техника"
Град на издателя
София
Година на издаване
1988
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
23.IV.1987 г.
Подписана за печат
м.март 1988 г.
Излязла от печат
м. април 1988 г.
Печатни коли
4,00
Издателски коли
5,18
УИК
4,91
Формат
70×100/16
Код / Тематичен номер
03/95333/4374-25-88
Издателски №
13807
Брой страници
64
Тираж
22000+111
Подвързия
твърда
Цена
0,82
С илюстрации
да
УДК
745.51(035)
Анотация
В книгата са обобщени специфичните особености при резбоването на дървесина. Разгледано е обзавеждането на дърворезбарските работилници и ателиета, посочени са необходимите инструменти. Описани са използуваните техники на работа при направата на различните видове дърворезба.
Книгата е интересна и полезна за всички, които се занимават с художествено обработване на дървесината — както за кръжочниците в училища и клубове, така и за специалистите, които работят в тази област — художници, архитекти, мебелисти. Тя е приятна и за читателите, съхранили в себе си усета към това традиционно българско изкуство — дърворезбата.
Съдържание
Предговор…3
Увод…5
Първа глава…7
Дърворезбарски школи в България…7
Тревненска резбарска школа…7
Самоковска резбарска школа…8
Дебърска резбарска школа…8
Калоферска резбарска школа…9
Банско-Разложка резбарска школа…9
Втора глава…10
Материали…10
Основни материали…
Недостатъци на дървесината…14
Чепове…14
Косослой и витораслост…14
Заплетен строеж на дървесината…15
Пукнатини…15
Гнилоти…15
Смолни торбички…15
Червоядина…15
Механични повреди…15
Сушене на дървесината…17
Спомагателни материали…18
Трета глава…20
Инструменти,използувани при изработването на дърворезба…20
Основни инструменти на майстора-дърворезбар…20
Видове резбарски длета…20
Заточване на дърворезбарските длета…21
Заточване на прави длета…22
Заточване на дъговидни длета…23
Заточване на козиножки…23
Заточване на ножове-резачи…23
Спомагателни инструменти на майстора-дърворезбар…24
Дървени чукове…24
Триони…24
Рендета…27
Пили…29
Пробивни инструменти…30
Чертожни и измерителни инструменти…31
Място за работа и съхраняване на инструментите…33
Охрана на труда при изработването на дърворезба…36
Четвърта глава…38
Техники на резбоване при различните видове дърворезба…38
Откопирване на рисунката…38
Основни правила при резбоване…40
Видове дърворезба…42
Овчарска дърворезба…42
Геометрична дърворезба…42
Контурна дърворезба…53
Плоскопрорязана и лепена дърворезба…53
Релефна дърворезба…54
Ажурна дърворезба…56
Комбинирана дърворезба…56
Фигурално-декоративна пластика…56
Скулптурна дърворезба…56
Миниатюрна дърворезба…57
Пета глава…58
Довършване и украсяване на дърворезбата…58
Обезсмоляване…58
Избелване…58
Оцветяване (байцване)…58
Грундиране…59
Запълване на пори, дупчици и цепнатини…59
Воскиране…59
Лакиране…60
Матиране…60
Литература…61
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2