Оноре дьо Балзак
Избрани творби в десет тома • том 5

Автор
Оноре дьо Балзак
Заглавие
Избрани творби в десет тома
Заглавие на том
том 5
Подзаглавие
Епизод от времето на терора, Дребни буржоа, Една тъмна афера, З. Маркас
Авторска серия
Човешка комедия
Тип
сборник
Националност
френска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Класически романи и повести
Жанр
Класическа проза (XIX век)
Теми
Великата френска революция, Линеен сюжет, Реализъм, Социален реализъм, Феминизъм
Преводач
Дора Попова
Език, от който е преведено
френски
Година на превод
1984 (не е указана)
Редактор
Симеон Хаджикосев
Главен редактор
Силвия Вагенщайн
Редакционна колегия
Здравко Петров, Людмила Стефанова, Пенка Пройкова
Художник
Ясен Васев
Технически редактор
Олга Стоянова
Коректор
Петя Калевска, Стефка Прокопова
Издател
ДИ „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1984
Адрес на издателя
ул. „Г. Генов“ 4
Печат
ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Ракитин“ 2
Други полета
За оформлението на обложката е използвана репродукция на фрагмент от скулптурния портрет на Балзак от Огюст Роден.
Носител
хартия
Литературна група
ХЛ
Дадена за набор/печат
май 1984 г.
Подписана за печат
август 1984 г.
Излязла от печат
октомври 1984 г.
Печатни коли
30,50
Издателски коли
25,62
УИК
26,14
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
04/95366679511/5557-59-84
Номер
Ч840-3
Брой страници
476
Подвързия
твърда с обложка
Цена
3,65 лв.
УДК
Ч840(081), Ч840-31, Ч840-32
Съдържание
ЕПИЗОД ОТ ВРЕМЕТО НА ТЕРОРА (Превод Дора Попова)…5

ДРЕБНИ БУРЖОА (Превод Дора Попова)…25
Първа глава. Париж, който си отива…29
Втора глава. Красавецът Тюилие…36
Трета глава. История на едно господство…42
Четвърта глава. Колвил…51
Пета глава. Обществото на господин и госпожа Тюилие…59
Шеста глава. Важно лице…67
Седма глава. Исторически портрет…76
Осма глава. Краят па вечерята…84
Девета глава. Жена на четиридесет години…90
Десета глава. Загадката…97
Единадесета глава. Почтените Фелионови…103
Дванадесета глава. Ad majorem Theodosi gloriam…148
Тринадесета глава. Посегателство върху служебната скромност на Тюилие…125
Четиринадесета глава. Две любовни сцени…135
Петнадесета глава. Банкерът на бедните…144
Шестнадесета глава. Как бе победена Брижит…153
Седемнадесета глава. Царуването на Теодоз…162
Осемнадесета глава. Дяволи срещу дяволи…170
Деветнадесета глава. Между съдебни заседатели…178
Двадесета глава. Клеветници…189
Двадесет и първа глава. Клиентка на Серизе…199
Двадесет и втора глава. Трудности, на които се натъква и най-лесната кражба…209

ЕДНА ТЪМНА АФЕРА (Превод Дора Попова)…219
I. ПОЛИЦЕЙСКИ НЕСПОЛУКИ
Първа глава. Юда…221
Втора глава. Престъпен план…234
Трета глава. Злобните закани на Мален…242
Четвърта глава. Маската е смъкната…251
Пета глава. Лоранс дьо Сен Син…258
Шеста глава. Интериор и силуети от времето на Консулството…266
Седма глава. Обиск…277
Осма глава. Един горски кът…286
Девета глава. Полицейски несполуки…297
Десета глава. Лоранс и Корантен…308
Единадесета глава. Отмъщение на полицията…320

II. ОТМЪЩЕНИЕТО НА КОРАНТЕН Дванадесета глава. Любов на двама мъже към една и съща жена…330
Тринадесета глава. Добър съвет…340
        Четиринадесета глава. Обстоятелствата, при които бе извършено престъплението…349
Петнадесета глава. Правораздаването при Брюмерския кодекс, година IV…356
Шестнадесета глава. Арестите…364
III. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС ОТ ВРЕМЕТО НА ИМПЕРИЯТА
Седемнадесета глава. Съмнения на защитниците…372
Осемнадесета глава. Март разкрита…383
Деветнадесета глава. Разискванията…388
Двадесета глава. Ужасна развръзка…402
Двадесет и първа глава. Щабът на императора…411
ЕПИЛОГ
Двадесет и втора глава. Подозренията разсеяни…424

З. МАРКАС (Превод Дора Попова)…437
Бележки
Сканиране: Иван Пешев
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Balzac
Un Episode Sous la Terreur
Les Petits Bourgeois
Une Tenebreuse Affaire
Z. Marcas
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 6