Оноре дьо Балзак
Избрани творби в десет тома • том 6

Автор
Оноре дьо Балзак
Заглавие
Избрани творби в десет тома
Заглавие на том
том 6
Подзаглавие
Депутатът от Арси, Шуаните, Страст в пустинята
Авторска серия
Човешка комедия
Тип
сборник
Националност
френска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Класически романи и повести
Жанр
Любовен роман, Реалистичен роман, Роман за съзряването, Роман на възпитанието, Роман на нравите
Теми
Линеен сюжет, Любов и дълг, Ново време (XVII-XIX в.), Психологизъм, Реализъм, Социален реализъм, Феминизъм, Човек и бунт
Преводач
Дора Попова
Език, от който е преведено
френски
Година на превод
1984 (не е указана)
Редактор
Мария Коева
Главен редактор
Силвия Вагенщайн
Редакционна колегия
Здравко Петров, Людмила Стефанова, Пенка Пройкова
Художник
Ясен Васев
Технически редактор
Олга Стоянова
Коректор
Наталия Кацарова, Стефка Добрева
Издател
ДИ „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1984
Адрес на издателя
ул. „Г. Генов“ 4
Печат
ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Ракитин“ 2
Носител
хартия
Литературна група
ХЛ
Дадена за набор/печат
юни 1984 г.
Подписана за печат
ноември 1984 г.
Излязла от печат
декември 1984 г.
Печатни коли
28,50
Издателски коли
23,94
УИК
26,58
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
04/9536379511/5557-60-84
Номер
Ч840-3
Брой страници
456
Подвързия
твърда с обложка
Цена
3,70 лв.
УДК
Ч840(081), Ч840-31, Ч840-32
Съдържание

ДЕПУТАТЪТ ОТ АРСИ…5
        I. Избори
Първа глава. Всички избори започват със суматоха…7
Втора глава. Бунтът на едно загнило либерално градче…13
Трета глава. Къде се очертава опозицията…20
Четвърта глава. Първа парламентарна буря…28
Пета глава. Затруднения на арсийската управа…35
Шеста глава. Кампанията от 1814 година от гледна точка на трикотажната промишленост…42
Седма глава. Домът на Бовизажови…50
Осма глава. Зестрата — една от героините на този роман…55
Девета глава. Историята на двама хитреци…61
Десета глава. Непознатият…67
Единадесета глава. Поглед в салона на Марионови…73
Дванадесета глава. Частично описание на непознатия…78
Тринадесета глава. Чужденецът оправдава        надеждите, възлагани на непознатия…83
Четиринадесета глава. Кандидатът губи един глас…89
Петнадесета глава. Непознатият е подложен на разпит…95
Шестнадесета глава. В дома на госпожа Д’Еспар…101
Седемнадесета глава. Портрет с обяснение…100

ШУАНИТЕ
I. Засада
Първа глава…115
Втора глава…120
Трета глава…137
Четвърта глава…146
Пета глава…154
Шеста глава…164
II. Идея на Фуше
Седма глава…170
Осма глава…179
Девета глава…189
Десета глава…203
Единадесета глава…221
Дванадесета глава…229
Тринадесета глава…239
Четиринадесета глава…252
Петнадесета глава…263
Шестнадесета глава….271
III. Ден без бъдно утро
Седемнадесета глава…279
Осемнадесета глава.289
Деветнадесета глава…302
Двадесета глава…312
Двадесет и първа глава…322
Двадесет и втора глава…333
Двадесет и трета глава        344
Двадесет и четвърта глава…359
Двадесет и пета глава…370
Двадесет и шеста глава…381
Двадесет и седма глава…389
Двадесет и осма глава…394
Двадесет и девета глава…396
Тридесета глава…404
Тридесет и първа глава…411
Тридесет и втора глава…4)9

СТРАСТ В ПУСТИНЯТА…423

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ…441

Бележки

Сканиране: Иван Пешев

Бележки за изданието, от което е направен преводът

Balzac
Le Depute D'Arcis
Les Chouans
Une Passion Dans le Desert

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 6