Геновева Цанкова-Петкова
България при Асеневци

Автор
Геновева Цанкова-Петкова
Заглавие
България при Асеневци
Тип
Научнопопулярен текст
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Научнопопулярна литература
Редактор
Бети Давидова
Главен редактор
Колинка Исова
Художник
Олга Паскалева
Художествен редактор
Мариана Генова
Технически редактор
Симеон Айтов
Рецензент
Димитър Ангелов, Христо Коларов
Коректор
Стефка Прокопова
Издател
ДИ „Народна просвета“
Град на издателя
София
Година на издаване
1978
Печат
Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
30.III.1978
Подписана за печат
30.IX.1978
Излязла от печат
25.X.1978
Печатни коли
12
Издателски коли
11,20
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
01/ 95341 72311/ 0622-1-1978
Номер
941 Б
Поръчка
415
Брой страници
222
Тираж
15 105
Подвързия
твърда с обложка
Цена
1,16 лв.
УДК
941Б.023
Анотация
На фона на сложната политическа обстановка, настъпила на Балканите и във Византия, поради нашествията на нормани и кръстоносци, се изследват проблемите на българската история по време на седемдесетгодишното управление на Асеновци. Изтъква се единството в тяхната политическа линия и връзката с традициите на миналото. Осветляват се по-пълно с някои нови материали постепенният възход на Втората българска държава, нейното утвърждаване при Калоян. Блестящата му победа при Одрин нанася съкрушителен удар не само на новосъздадената Латинска империя, но и на догмата за световно господство и превръща България в първостепенна политическа сила. Пълното разгръщане на творческите сили на българския народ настъпва при Иван Асен II. По-скоро с умела дипломация, отколкото с военна сила той разгромява империята на Теодор Комнин, обединява всички населени с българи територии, преодолява феодалния сепаратизъм и чрез сполучлив съюз с Никея възстановява Българската патриаршия. По време на политическата хегемония на България в югозападните предели на полуострова прониква и укрепва българското културно влияние в
Атонските манастири. Жизнеността и устойчивостта на българската държавна традиция и чувството за народностно единство се проявяват с неостлабваща сила и при управлението на преките приемници на Иван Асен II.
Съдържание
УВОД / 9
ИЗВОРИ / 13

Глава І. БОРБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ

Социално-политическа обстановка преди избухване на въстанието / 21
Избухване на бунта. Поява на Петър и Асен. Въстаниците и техните водачи / 23
Народностен състав на въстаниците / 26
Превръщане на бунта в организирано въстание / 27
Тревога в Цариград. Първите походи на император Исак II Ангел и на неговите военачалници / 28
Нов поход на Исак II Ангел. Пирова победа при Лардея / 31
Ловешкият мирен договор / 32
Първи опити на Петър и Асен да се сдобият с признание и суверенитет / 34
Поражението на византийската войска в Тревненския проход / 38
Феодални отношения и центробежни сили в столицата Търново и по периферията на държавата / 41

Глава II. УКРЕПВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА ПРИ КАЛОЯН

Първи военни успехи на Калоян и мир с Византия / 51
Отношения на Калоян с папа Инокентий III / 53
Преговори на Калоян с новите господари на Цариград / 54
Съюз с гърците в Тракия / 59
Битката при Одрин / 60
Разпадане на съюза. Събитията в Пловдив и Серес / 64
Бунт в Търново. Краят на Балдуин / 66
Опит за създаване на гръко-латински съюз срещу българите / 69
Освобождаването на Рене дьо Три и известията за смъртта на Балдуин. Тракия отново става арена на военни действия. Съюзът между България и Никея / 71
Калоян пред стените на Солун. Легендата за преждевременната му смърт / 73
Вътрешно устройство на държавата. Социална и културна политика на Калоян / 76

Глава III. БЪЛГАРИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА БОРИЛ

Узурпацията на престола и феодална децентрализация / 87
Политически отношения между Борил, Стрез, Михаил Епирски и Хенрих / 90
Съборът против богомилите / 92
Съюз с Латинската империя / 96
Вътрешна политика и държавно устройство към края на Бориловото управление / 101

Глава IV. РАЗЦВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ИВАН АСЕН II

Първи външнополитически успехи / 109
Преговори на Иван Асен II с Латинската империя и проект за регентство в
Цариград / 112
Битката при Клокотница / 114
Преговори за съюз с Никея / 117
Възстановяване на Българската патриаршия / 21
Безуспешна обсада на Цариград от Иван Асен II и Йоан Ватаци и
охлаждане на отношенията с Никея / 123
Държавно и административно устройство / 128

Глава V. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ТРАДИЦИЯ ПРИ ПРЕКИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН АСЕН II

Краткотрайното управление на Коломан-Калиман / 138
Михаил Асен и Ирина / 139
Михаил Асен — приемник на политиката на Иван Асен II / 141

Глава VI. ДУХОВНА И МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА ПРЕЗ ВТОРАТА ЧЕТВЪРТ НА XIII ВЕК

Облик на културния живот през тази епоха / 149
Книжнина / 150
Гражданска архитектура. Крепости и укрепени градове / 153
Църковна архитектура / 159
Живопис / 161

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ И ИЗВОДИ / 169
БИБЛИОГРАФИЯ / 180
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА / 186
РЕЗЮМЕТА НА РУСКИ И НА ФРЕНСКИ ЕЗИК / 187
Бележки
Празна е стр.2
Между стр. 96 и 97 — 16 листа със снимков материал. (192+32/ 222 стр. общо)
Въведено от
debora
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиотеки Книжарници

Корици 6