Любен Каравелов
Разкази, повести, мемоари

Автор
Любен Каравелов
Заглавие
Разкази, повести, мемоари
Издателска поредица
Библиотека „Български писатели“
Тип
сборник, разкази, повести, мемоари
Език
български
Категория
Българска класика: романи и повести
Жанр
Класическа проза (XIX век)
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Редактор
Георги Цанев, Славка Иванова
Отговорен редактор
Георги Караславов
Редакционна колегия
Богомил Райнов, Георги Джагаров, Георги Караславов, Георги Цанев, Ефрем Каранфилов, Камен Зидаров, Камен Калчев, Людмил Стоянов, Пантелей Зарев
Художник
Кънчо Кънев
Художествен редактор
Магда Абазова
Технически редактор
Виолета Кръстева
Коректор
Виолета Рачева
Издател
Български писател
Град на издателя
София
Година на издаване
1973
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Литературна група
VI/32
Дадена за набор/печат
26.VI.1973
Излязла от печат
30.X.1973
Печатни коли
40,75
Издателски коли
28,71
Формат
78/108/32
Номер
Б-3
Поръчка
3569/1973
Издателски №
153
Брой страници
652
Тираж
15 100
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,60 лв.
УДК
886.7-32, 886.7-94
Анотация
Всяка една драма, всеки един роман, всяка една повест само тогава могат да се нарекат български, когато в тях се описват сцени из българския живот. Колкото по-естествено и по-вярно е изображен българският живот, толкова повече е по-съвършено и по-драгоценно и самото литературно произведение.
Опишете действителния живот, какъвто си е, и вие ще да принесете на народа по-голяма полза, отколкото да му пишете или преводите нравствени повестици и куклени комедии; научете народа кои са причините, които му не дозволяват да бъде щастлив… Даровитите писатели описват само какви нещастия постигат човека в живота му; как живите и пъргавите хора се борят с горчивите обстоятелства и как други, които са така също живи и пъргави, падат и страдаят. Който иска да каже, че добрите и смирените хора блаженствуват, а сърдитите и непослушните страдаят, той не е нищо друго освен прост лъжец или гнуснав лъстец. Открийте на човека истината и после го оставете да търси сам своето щастие.
Информация за автора
Любен Стойчев Каравелов (7 ноември 1834 или 1835, според други източници 1837 година — 21 януари 1879) е български поет, писател, енциклопедист, журналист, етнограф. Допринася съществено за развитието на обществената мисъл в България през Възраждането, пише библиографски трудове, статии по българска литература, култура, лексикография, политическа история, нумизматика. Каравелов участва в националреволюционното движение като член и председател на Българския революционен централен комитет (БРЦК) в Букурещ, Румъния в началото на 70-те години на 19 век.
Съдържание
РАЗКАЗИ И ПОВЕСТИ
Войвода — стр. 11
Българи от старо време — стр. 39
Крива ли е съдбата? — стр. 157
Богатият сиромах — стр. 269
Маминото детенце — стр. 354

МЕМОАРИ
Записки за България и за българите — стр. 439
Из мъртвия дом — стр. 598
Бележки
Страници 2, 6, 8 и 10 са празни.
Между страници 8 и 9 има вложка с портрет на автора.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. УДК — COBISS
2. Информация за автора — Уикипедия
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии

Корици 2