Симо Лазаров
Електронна музика и синтезатори

Автор
Симо Лазаров
Заглавие
Електронна музика и синтезатори
Тип
техническа литература
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Технологии
Художник
Слав Даскалов
Художествен редактор
Досю Досев
Технически редактор
Антон Баев
Рецензент
доц. к.т.н. инж. Славчо Маляков, Цветан Добрев, ст.н.с. к.т.н. инж. Живко Паскалев
Научен редактор
к.т.н. инж. Михаил Момчеджиков
Стилов редактор
Мариета Преславска
Коректор
Анушка Михайлова
Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1986
Адрес на издателя
бул. „Руски“ 6
Печат
Държавна печатница „Г. Димитров“ — Ямбол
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
11.XI.1985
Подписана за печат
м.февруари 1986
Излязла от печат
м. март 1986
Печатни коли
12
Издателски коли
11,20
УИК
11,70
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
03/9533122311/3192-17-86
Номер
681.8
Издателски №
14041
Брой страници
192
Тираж
10000+106
Подвързия
мека
Цена
0.90 лв.
С илюстрации
да
УДК
681.84
Анотация
В книгата се разглеждат същността на електронната музика, нейното минало, настояще и бъдеще, както и инструментите, с които се създава тя. Дадени са основни теоретични и практически познания в тази област, описани са различните видове синтезатори, начините на тяхното управление и създаването на електронен звук.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели и ще задоволи до голяма степен все по-нарастващия интерес към този вид музика. Разглежданите музикални и технически проблеми са изложени по леснодостъпен начин, което позволява тя да бъде ползвувана както от инженери, техници и математици, така и от тонрежисьори и музиканти — любители и професионалисти.
Съдържание
Предговор . . . 5
1. От фонографа на Едисон до синтезатора на Муг . . . 7
. . . 1.1. Събития и дати . . . 7
. . . 1.2. Конкретна музика, музика на лента, електронна музика . . . 16
. . . 1.3. Периодът 1955–1970 година . . . 19
2. Звук . . . 22
. . . 2.1. Физични свойства на звука . . . 22
. . . 2.2. Характеристика на звука . . . 23
. . . 2.3. Тембър на звука . . . 24
. . . 2.4. Музикални понятия . . . 26
3. Музикални инструменти . . . 34
. . . 3.1. Звукообразуване при традиционните музикални инструменти . . . 34
. . . 3.2. Музикални инструменти — възможности и ограничения . . . 35
. . . 3.3. Музикално-исторически и научно-технически предпоставки за създаването на нови инструменти . . . 37
. . . 3.4. Функционална структура на музикалните инструменти . . . 38
. . . 3.5. Електрофонични музикални инструменти . . . 39
4. Синтез на звука . . . 42
. . . 4.1. Видове синтез . . . 42
. . . 4.2. Модулация на звука . . . 51
. . . 4.3. Преходни процеси . . . 59
. . . 4.4. Шум . . . 61
5. Синтезатор . . . 63
. . . 5.1. Електроника и музика . . . 64
. . . 5.2. Из историята . . . 64
. . . 5.3. Приложения на синтезатора . . . 67
. . . 5.4. Анализ и синтез . . . 68
. . . 5.5. Синтезатор и изпълнител . . . 70
6. Устройство и принцип на работа на синтезаторите . . . 72
. . . 6.1. Основен принцип за синтезиране на звук . . . 72
. . . 6.2. Генератор, управляван с напрежение . . . 73
. . . 6.3. Филтри, управлявани с напрежение . . . 75
. . . 6.4. Генератор на обвиващата крива . . . 76
. . . 6.5. Генератор на шум . . . 80
. . . 6.6. Модулатори . . . 81
. . . 6.7. Модул за получаване на глисандо и портаменто . . . 81
. . . 6.8. Клавиатура . . . 83
. . . 6.9. Усилвател, управляван с напрежение . . . 86
. . . 6.10. Лостово управление . . . 87
. . . 6.11. Комутационно табло . . . 89
7. Студийна апаратура за синтезиране на звук . . . 92
. . . 7.1. Конструкция на синтезатора . . . 93
. . . 7.2. Генератори, управлявани с напрежение . . . 95
. . . 7.3. Генератори на шум . . . 96
. . . 7.4. Филтър, управляван с напрежение . . . 96
. . . 7.5. Управление на устройствата . . . 98
. . . 7.6. Клавиатура . . . 98
. . . 7.7. Запомнящи устройства . . . 99
. . . 7.8. Основни схеми за свързване на устройствата (модулите) на синтезатора . . . 100
8. Как сами да си направим синтезатор . . . 105
. . . 8.1. Общи положения . . . 105
. . . 8.2. Схеми на генератори, управлявани с напрежение . . . 107
. . . 8.3. Схеми на филтри, управлявани с напрежение . . . 113
. . . 8.4. Схеми на генератори на обвиващата крива . . . 116
. . . 8.5. Схема на повторител на обвиващата крива . . . 120
. . . 8.6. Схема на генератор на шум . . . 121
. . . 8.7. Конструкция на клавиатурата на синтезатора . . . 123
. . . 8.8. Схеми на усилватели, управлявани с напрежение . . . 130
. . . 8.9. Механизъм за лостово управление . . . 133
. . . 8.10. Смесител-усилвател, коректор . . . 136
. . . 8.11. Свързване на модулите и синтезиране на звука . . . 137
. . . 8.12. Механична конструкция на синтезаторите . . . 147
9. Видове синтезатори и клавишни инструменти . . . 150
. . . 9.1. Видове синтезатори . . . 150
. . . 9.2. Клавишни инструменти . . . 150
. . . 9.3. Вокодер . . . 157
10. В студиото и на концерт . . . 163
. . . 10.1. Магнитофонът . . . 164
. . . 10.2. Многопистова технология . . . 165
. . . 10.3. Студиен запис на електронна музика . . . 166
. . . 10.4. Спомени от едно пътешествие . . . 168
11. Електронната музика и… . . . 172
. . . 11.1. … композиторът . . . 172
. . . 11.2. … партитурата . . . 175
. . . 11.3. … прослушването . . . 179
. . . 11.4. … слушателите . . . 181
. . . 11.5. … синтезаторът, компютърът, творецът . . . 183
Литература . . . 186
Въведено от
pechkov
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 3