Илина В. Димчева
Какво да сготвим набързо

Автор
Илина В. Димчева
Заглавие
Какво да сготвим набързо
Издателска поредица
Рецепти
Език
български
Категория
Кулинария
Художник
Гичо Гичев
Художествен редактор
Антон Радевски
Технически редактор
Цветана Поповска
Рецензент
к.т.н. инж. Сашка Николова Кондова, ст.н.с. д-р Видю Петров Геновски
Научен редактор
инж. Стоянка Матеева Ненова
Стилов редактор
Надежда Иванова Чипилска
Коректор
Янка Петрова
Библиотечно оформление
Стефан Десподов
Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1983
Адрес на издателя
бул. „Руски“ 6
Печат
Държавна печатница „Атанас Стратиев“, Хасково
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
3.II.1983 г.
Подписана за печат
28.IV.1983 г.
Излязла от печат
30.IV.1983 г.
Печатни коли
19,50
Издателски коли
12,67
УИК
12,72
Формат
70×100/32
Код / Тематичен номер
03/9533123311/3680-2-83
Номер
641
Издателски №
13360
Брой страници
312
Тираж
100000+107
Цена
1,08
УДК
641(02)
Анотация
С издаването на настоящата книга се цели да се окаже помощ на домакинята да приготвя за кратко време питателна, вкусна и евтина храна за своето семейство съобразно изискванията на рационалното хранене.
За изпълнението на предложените рецепти са предвидени продукти, които не липсват в търговската мрежа, а така също полуфабрикати, намиращи се в кулинарните и останалите търговски магазини. Някои полуфабрикати домакинята сама може да приготви за кратко време сутринта или дори един ден преди използуването им — изцедено кисело мляко, тесто за мекици и др. Това дава възможност времетраенето на изпълнението на рецептите да не бъде повече от 20–30 минути до 1 час.
Голяма част от рецептите могат да се изпълняват не само от домакинята, но и от останалите членове на семейството.
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2