Евгения Калинова, Искра Баева
Българските преходи

Автор
Евгения Калинова, Искра Баева
Заглавие
Българските преходи
Подзаглавие
1939-2010
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ преработено и допълнено издание
Категория
Българска документална проза
Жанр
История
Издател
Парадигма
Година на издаване
2010
Други полета
В книгата за година на издаване е указана 2010.
В COBISS за година на издаване е указана 2006.
В book.store за година на издаване е указана 2011.
По същият начин и броя на страниците се различава.
Носител
хартия
Формат
70/100/16
Брой страници
574
Подвързия
мека
Цена
25,00
ISBN
978-954-326-034-8
УДК
949.72.053, 949.72.06, 323(497.2)
Анотация
Книгата представя историята на България от Втората световна война, създала предпоставки за прехода към сталинов тип социализъм до продължаващия все още, макар и приближаващ към края си, преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика. В единна логика са разгледани събитията от най-новата история на България.
Съдържание
ПРЕХОДИТЕ ПРЕЗ 20 ВЕК И НАШЕТО МЯСТО В ТЯХ……………………………………..7
Първа част — ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЪВЕТСКИ СОЦИАЛИЗЪМ …. 13
1. БЪЛГАРИЯ В ИЗПИТАНИЯТА НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА…..14
1. 1. От неутралитет към съюз с Германия………………………………………………..14
1. 2. България в политиката на бъдещите победители (1941–1944 г.)…………20
2. ГОДИНИ НА „НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ“ — 1944–1947 г………………………38
2. 1. Идеята за „народната демокрация“……………………………………………………..38
2. 2. Промяната на 9 септември 1944 г……………………………………………………….39
2. 3. Московското примирие и участието на България във войната
срещу Германия…………………………………………………………………………………..44
2. 4. Управлението на ОФ и външният фактор — септември 1944
декември 1945 г…………………………………………………………………………………..49
2. 5. Политическото противопоставяне 1946–1947 г………………………………….67
2. 6. Мирният договор от 10 февруари 1947 г. и отношенията
със съседите………………………………………………………………………………………..71
2. 7. Икономиката в първите следвоенни години……………………………………….81
2. 8. „Народнодемократичната“ конституция от 4 декември 1947 г……………86
2. 9. Културни процеси в преходното време 1944–1947 г……………………………90
3. „ЧИСТИЯТ“ СТАЛИНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ — 1948–1953 г……………………..95
3. 1. Налагане на тоталитарната система в България…………………………………95
3. 2. Радикални икономически преобразования………………………………………..101
3. 3. Българската външна политика в рамките на Източния блок……………104
3. 4. Българският вариант насталинизма в културата……………………………..118
Втроа част — В УТРОБАТА НА КИТА. ЖИВКОВИЗЪМ — 1953–1989 Г…………..125
1. АПРИЛСКО РАЗВЕДРЯВАНЕ — 1953–1956 Г…………………………………………..126
2. ОПИТИ ЗА ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА
СИСТЕМА……………………………………………………………………………………………….138
2. 1. Тодор Живков се утвърждава във властта………………………………………..138
2. 2. Икономически реформи — либерализация при запазване
на системата……………………………………………………………………………………..147
2. 3. Социалистическата конституция от 1971 г………………………………………..160
2. 4. Интелигенцията между сталинизма иживковизма……………………………164
3. БЪЛГАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И ПО СВЕТА……………………175
3. 1. България като част от Източния блок……………………………………………..175
3. 2. България и Западът…………………………………………………………………………185
3. 3. Балканската политика на България…………………………………………………197
3. 4. България в Третия свят……………………………………………………………………214
4. БЪЛГАРСКОТО „ПРЕУСТРОЙСТВО“ — 1985–1989 Г…………………………..218
4. 1. Кризата от 80-те години…………………………………………………………………..219
4. 2. Живковото „преустройство“ и съветската „перестройка“………………..224
4. 3. Закъснялото българско дисидентство……………………………………………..231
Трета част — БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНА
ИКОНОМИКА — ВРЪЩАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ………………………239
1. СМЯНА НА ВЛАСТТА- 1989–1991 Г……………………………………………………..239
1. 1. Повратът от 10 ноември 1989г…………………………………………………………239
1. 2. Първи свободни и демократични избори — юни 1990г……………………..255
1. 3. Седмо ВНС — трудното начало на парламентарната демокрация…….264
1.4. Конституцията на Република България от 12 юли 1991 г…………………272
2. ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД 1991–1997 Г…………………………277
2. 1. Първо правителство на СДС — 1991-1992г………………………………………277
2. 2. Забавяне на промените при правителството на проф. Л. Беров………287
2. 3. Лявата вълна и българският преход — 1994—1996г……………………………291
3. НОВО НАЧАЛО В НОВИ УСЛОВИЯ……………………………………………………303
3. 1. Служебното правителство на Ст. Софиянски…………………………………..303
3. 2. Нова конфигурация в 38 НС…………………………………………………………….306
3. 3. Икономическата стабилизация…………………………………………………………308
3. 4. Трудности при управлението на И. Костов………………………………………315
4. БЪЛГАРСКАТА „ГОДИНА НА ЧУДЕСАТА“……………………………………….324
4. 1. Управленският потенциал на СДС се изчерпва………………………………..325
4. 2. Парламентарните избори от 17 юни 2001 г. -първото „чудо“………….328
4. 3. Президентските избори от ноември 2001 г. — второто „чудо“…………..333
5. КЪМ КРАЯ НА ПРЕХОДА……………………………………………………………………..341
5. 1. Завръщане към реалността……………………………………………………………..341
5. 2. Предизвикателства пред управлението на НДСВ…………………………….362
5. 3. Плуралистична България пред прага на ЕС…………………………………….368
6. БЪЛГАРИЯ СЛЕД КРАЯ НА ПРЕХОДА……………………………………………….372
6. 1. Трудните първи години на България в ЕС……………………………………….372
6.2. В търсене на „силната ръка“ — правителството на Бойко Борисов…..377
РАВНОСМЕТКАТА НА ПРЕХОДА……………………………………………………………………386
Четвърта част — ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………….397
1. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ………………………………………………….397
1. 1. Министър-председатели (след 9 септември 1944г.)………………………….397
1. 2. Държавни глави……………………………………………………………………………….416
1. 2. 1. Цар……………………………………………………………………………………………….416
1. 2. 2. Регенти…………………………………………………………………………………………417
1. 2. 3. Президенти…………………………………………………………………………………..420
1. 3. Политици от периода……………………………………………………………………….425
2. НЯКОИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ…………………………………………………….423
2. 1. Територия на България …………………………………………………………………..423
2. 2. Население…………………………………………………………………………………………423
2. 3. Раждаемост, смъртност, естествен прираст……………………………………..423
2. 4. Потребление…………………………………………………………………………………….424
2. 5. Промишленост…………………………………………………………………………………425
2. 6. Селско стопанство……………………………………………………………………………427
2. 7. Валутен курс и лихвени проценти на БНБ — 1996–2000 г…………………..429
2. 8. Брутен вътрешен продукт……………………………………………………………….429
2. 9. Макроикономически показатели……………………………………………………..429
2. 10. Българи и национални малцинства в България………………………………430
3. ХРОНИКА НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ……………………………………………………….457
4. ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………………………………….541
4. 1. Документи:……………………………………………………………………………………….541
4. 2. Спомени, публицистика, справочници:……………………………………………..544
4. 3. Научни изследвания:………………………………………………………………………..558
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ………………………………………………………………………………………573
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Източници
Сайтът на издателя - копирано съдържанието и анотацията.
Връзки в Мрежата
Издателства Библиографии Книжарници

Корици 2