В. Мутафчиева, К. Косев, С. Грънчаров, Х. Матанов, И. Илиев, А. Василев
История и цивилизация • 11 клас

Автор
В. Мутафчиева, К. Косев, С. Грънчаров, Х. Матанов, И. Илиев, А. Василев
Заглавие
История и цивилизация
Заглавие на том
11 клас
Подзаглавие
Задължителна подготовка
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо (допечатка)
Категория
Учебна литература
Жанр
История
Редактор
Илия Илиев
Главен редактор
Летелина Крумова
Художник
ИК "Анубис"
Художествен редактор
Михаил Руев
Технически редактор
Николина Стойкова
Рецензент
проф. д-р Елена Стателова, д-р Евгения Троева-Григорова, Румяна Панкова
Коректор
Веселина Илиева
Компютърна обработка
Боряна Василева
Издател
Издателска къща „Анубис“
Град на издателя
София
Година на издаване
2009
Адрес на издателя
ул. „Младен Павлов“ №1
Печат
„Вулкан“
Носител
хартия
Излязла от печат
2009 г.
Печатни коли
29
Формат
60×90/8
Брой страници
232
Подвързия
мека
Цена
14,00
С илюстрации
да
ISBN
978-954-426-344-7
Съдържание
Малко предистория . . . 7
. . . 1. Праисторията на българските земи. Траките . . . 7
. . . 2. Тракийските земи под римска власт . . . 10
Първи раздел. Българското средновековие . . . 13
. . . 3. Българи и славяни преди възникването на българска държава на Балканския полуостров . . . 13
. . . 4. Създаване и начално развитие на Българската държава . . . 18
. . . 5. България по пътя на териториалното разширение . . . 22
. . . 6. Вътрешни промени в Българската държава през първата половина на IX в. . . . 28
. . . 7. България през управлението на княз Борис I (852–889). Покръстване на българите . . . 31
. . . 8. Начало на Българската църква, просвета и книжнина . . . 35
. . . 9. Политическо могъщество на България при управлението на цар Симеон Велики (893–927) . . . 39
. . . 10. ’Златен век’ на българската култура при управлението на цар Симеон . . . 44
. . . 11. Поява на богомилството и отшелничеството в средновековна България . . . 48
. . . 12. Залез на ранносредновековното Българско царство (927–1018) . . . 53
. . . 13. Византийското владичество . . . 58
. . . 14. Въстанието на Асеневци и възстановяването на Българската държава . . . 61
. . . 15. Управлението на цар Калоян . . . 64
. . . 16. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II . . . 69
. . . 17. Смутни десетилетия . . . 75
. . . 18. България през първите десетилетия на XIV век (1299–1331) . . . 77
. . . 19. България при управлението на цар Иван Александър . . . 80
. . . 20. Социални и религиозни движения в средновековна България (XI-XIV в.) . . . 83
. . . 21. Залезът на средновековната Българска държава. Османците . . . 86
. . . Задачи за проверка на знанията . . . 90
Втори раздел. Българските земи под османска власт (XV-XVII в.) . . . 91
. . . Петнайсетият век . . . 91
. . . 23. Българите в Османската държава (XV-XVII в.) . . . 94
. . . 24. Българската църква и култура през XV-XVII в. . . . 98
. . . 25. Антиосманска съпротива на българите през XV-XVII век . . . 104
. . . Задачи за проверка на знанията . . . 110
Трети раздел. Българското възраждане . . . 111
. . . 26. Формиране на българското национално самосъзнание . . . 111
. . . 27. Зараждане на националноосвободителната идеология . . . 115
. . . 28. Развитие на българското просветно дело . . . 119
. . . 29. Постижения на националната култура . . . 122
. . . 30. Движение за църковно-национална независимост . . . 126
. . . 31. Преход към организирано националнореволюционно движение . . . 130
. . . 32. Политически организации и идейни течения през 50-те — 60-те години на XIX век . . . 134
. . . 33. Изграждане на вътрешна революционна организация. БРЦК . . . 138
. . . 34. Ориентация към незабавно въстание . . . 142
. . . 35. Априлското въстание . . . 146
. . . 36. Руско-турската освободителна война (1877–1878) и възкресението на Българската държава . . . 150
. . . Задачи за проверка на знанията . . . 156
Четвърти раздел. Нова българска история . . . 157
. . . 37. Възстановяване на българската държавна традиция . . . 157
. . . 38. Режим на княжеските пълномощия . . . 162
. . . 39. Съединението и Сръбско-българската война . . . 164
. . . 40. Българската криза (1886–1887) и Стамболовият режим (1887–1894) . . . 168
. . . 41. Управление на д-р Константин Стоилов (1894–1899) и правителствата до 1903 г. . . . 173
. . . 42. Български национален въпрос. Илинденско-преображенско въстание от 1903 година . . . 177
. . . 43. Втори стамболовистки режим (1903–1908) и управление на Демократическата партия (1908–1911) . . . 179
. . . 44. Балканските войни — 1912–1913 година . . . 182
. . . 45. Първа световна война. Втора национална катастрофа . . . 185
. . . 46. Българското общество след Първата световна война. Управление на Българския земеделски народен съюз . . . 190
. . . 47. Години на насилие (1923–1926) . . . 195
. . . 48. Второ сговористко правителство (1926–1931) . . . 199
. . . 49. ’Коравата демокрация’ на Народния блок (1931–1934) . . . 201
. . . 50. Отново към авторитаризъм . . . 204
. . . 51. Царският режим (1935–1941) . . . 207
. . . 52. Външна политика (1934–1941) . . . 210
. . . 53. Залезът на Третото българско царство (1941–1944) . . . 212
. . . Задачи за проверка на знанията . . . 216
Пети раздел. Съвременна българска история . . . 217
. . . 54. Към утвърждаване на еднопартийна система (1944–1948) . . . 217
. . . 55. Тоталитарен социализъм . . . 222
. . . 56. Посткомунизмът . . . 226
. . . Задачи за проверка на знанията . . . 228
. . . Хронологична таблица . . . 229
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Корици 2