Васил Друмев
Художествено творчество • Критика

Автор
Васил Друмев
Заглавие
Художествено творчество, Критика
Издателска поредица
Библиотека „Български писатели“
Тип
сборник
Език
български
Категория
Българска литература
Жанр
Драма, Класическа проза (XIX век), Публицистична статия
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Съставител
Дочо Леков
Редактор
Дочо Леков, Татяна Пекунова
Отговорен редактор
Георги Караславов
Редакционна колегия
Богомил Райнов, Георги Джагаров, Георги Караславов, Георги Цанев, Ефрем Каранфилов, Камен Зидаров, Камен Калчев, Пантелей Зарев
Художник
Кънчо Кънев
Художествен редактор
Кирил Гогов
Технически редактор
Виолета Кръстева
Коректор
Виолета Димитрова
Издател
Български писател
Град на издателя
София
Година на издаване
1976
Печат
ДП „Тодор Димитров“ — кл. 3 — София
Носител
хартия
Литературна група
VI/32
Дадена за набор/печат
27.XI.1975
Излязла от печат
20.VII.1976
Печатни коли
34,25
Издателски коли
28,77
Формат
32/84/108
Поръчка
39861/1975
Издателски №
36
Брой страници
548
Тираж
10 000
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,45 лв,
УДК
886.7-32, 886.7-2, 82Б.2
Анотация
„Не дохожда ли някому на ум какво голямо зло правят на простодушните читатели лошевите тези книги? Това никому не дохожда на ум, а трябвало би поне писачите, които от голямо желание да принесат и те полза на българската книжнина и на милия си народ, списват и продават произведенията си, трябвало би поне те да помислюват над това с по-голямо внимание и по-голяма строгост. Лошевите книги, особено такива, които са достъпни и на неразвита още публика, и лекичко се четат, както са у нас например стихотворенията, драмите, позорищните игри … и проч., развалят вкуса на читателите, наместо да облагородят и възвисят духа и чувствата на човека, те ги правят долни и никакви; наместо да укрепят в младото поколение характер, те го правят безхарактерно, наместо благи чувства те вкореняват жестокост, своенравие, мстителност, злоба… Ето сетнините от лошите поетическо-драматически произведения! На тези сетнини подпада най-повече нашето младо поколение. С открита душа и сърце то посреща всяка една книга, защото в невинността си вярва, че всичко, каквото се печата, е добро, с жадност чете, увлича се, като не може да разпознае хубавото от лошевото и се разваля…“
Съдържание
ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО
        Нещастна фамилия) — стр. 11
        Ученик и благодетели или чуждото си е все чуждо — стр. 99
        Иванко, убиецът на Асеня I — стр. 403
КРИТИКА
        За критиката — стр. 529
Бележки — стр. 543
Бележки
Страници 2, 6, 8, 10 и 12 са празни.
Между страници 8 и 9 има вложка с портрет на автора.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии

Корици 8